Praca i oferty pracy wPraca i oferty pracy w Praca.pl.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY – Menedżer ds. Rozwoju (Business Development Manager)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU.

Business Development Manager, jak sugeruje sama nazwa stanowiska tłumaczonego także jako Menedżer do spraw rozwoju, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki, lub produktu w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Osoba obsadzona na tym stanowisku prowadzi czynną współpracą z niemal wszystkimi działami firmy, wpływając bezpośrednio na sposób ich funkcjonowania i rozwoju. Rozwój ten jest możliwy dzięki prowadzonym przez menadżera badaniom rynku, analizowaniu upodobań określonych grup docelowych, weryfikowaniu wyników sprzedaży firmy, modyfikowaniu strategii finansowej i marketingowej firmy pod kątem bieżących zmian wewnątrz i poza jej obrębem.

WYMAGANIA.

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze menadżera do spraw rozwoju jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na jednym spośród kierunków ekonomicznych, najlepiej związanym z marketingiem i zarządzaniem. Świadomość budżetowa i zdolność przewidywania reakcji rynkowych wynika przeważnie z wieloletniego doświadczenia, pozyskanego przez potencjalnych kandydatów w pracy na stanowisku o podobnym charakterze. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na to właśnie doświadczenie, a także na referencje wystawione przez poprzednich pracodawców. Kreowanie strategii i planów mających decydować o przyszłości firmy wymaga dużego zaangażowania, lecz także i intuicji biznesowej.

WARUNKI PRACY.

Praca Business Development Managera skupia się wokół wypełniania szeregu różnorodnych obowiązków łączących w sobie elementy z zakresu PR, reklamy i promocji, czy zarządzania. Ciągłe kontakty z klientami, współpracownikami i pracownikami firmy to ich podstawa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA.

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.

ZAROBKI.

Duży zakres podejmowanych obowiązków i odpowiedzialności z jaką wiąże się ich wypełnianie skutkuje pensjami w przedziale od 10 000 do 35 000 złotych brutto miesięcznie.